انتخاب محلهای مناسب جهت قرارگیری بادبندها

انتخاب محلهای مناسب جهت قرارگیری بادبندها:

این مساله فقط برای حالتی است که حداقل در یکی از دو جهت اصلی از سیستم مهاربندی شده استفاده کرده باشیم.

اگر سازه فاقد مهاربند باشد این نکات قابل استفاده نخواهد بود.
در انتخاب محلهای مناسب برای بادبندها میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
1 حتی الامکان به گونه ای بادبندگذاری کنیم که متقارن باشد

و بین مرکز سختی و مرکز جرم در طبقات فاصله اندک باشد.
2دهانه های بزرگتر نسبت به دهانه های کوچکتر جهت قرار گیری بادبند در ارجحیت هستند

. این مساله به خاطر کنترل نیروی محوری منتقل شده

به ستونهای متصل به بادبند و همچنین کاهش آپلیفت در صفحه ستون و پی است.
3 در یک قاب خاص ترجیحاً در دهانه های متوالی بادبندگذاری نمایید.

این مساله نسبت به بادبندگذاری در دو دهانه غیرمجاور در یک قاب در ارجحیت است.

این مساله باعث کاهش سایز ستون وسط بین دو دهانه میشود. در حالی که اگر دو دهانه غیر مجاور بادبندگذاری شوند

۴ ستون متصل به بادبند خواهیم داشت که هر ۴ ستون به همراه صفحه ستون و پی زیر آنها دارای سایز بالایی خواهند بود.
4 جهت اقتصادی شدن طرح بهتر است در طبقات بالا از تعداد دهانه های کمتر

جهت بادبند گذاری استفاده نموده و در طبقات پایین این تعداد دهانه ها را به تدریج اضافه کرد

. حتی بهتر است بدون جابه جایی صفحه بادبند دهانه بادبندی شده را جابه جا کرد و به دهانه مجاور در طبقه پایین منتقل نمود.
5 تعداد کل دهانه های بادبندی باید با یک فرآیند سعی و خطا به گونه ای به دست آید

که از لحاظ اقتصادی سازه بهینه گردد و البته از نظر اجرایی هم قابلیت اجرایی بالاتری داشته باشد.

اما به هر حال توصیه میشود که در هر جهت حداقل دو دهانه به صورت متقارن وجود داشته باشد.
6 باید توجه کرد که به عنوان بادبند هم محور تنها از انواع بادبندهای قطری

ضربدری ، ۷ و ۸ (موسوم به شورون) ، K شکل (تنها برای سازه های تا دو طبقه) مجاز به استفاده هستیم.

به خاطر ضوابط سختگیرانه مبحث دهم در مورد بادبندهای ۷ و ۸ توصیه اکید میشود که

حتی الامکان از این بادبندها استفاده نگردد.

استفاده از بادبندهای ضربدری و قطری (علی الخصوص ضربدری) دارای ارجحیت میباشند.

بادبندهای با شکل خاص مثل بادبند Y شکل (موسوم به پرده ای) مورد قبول مبحث دهم نیست.

در صورت استفاده از بادبند قطری بهتر است در هر قاب در هر طبقه حداقل دو بادبند قطری استفاده شود و

جهت استقرار آنها مخالف یکدیگر انتخاب شود ، به گونه ای که برخی از آنها تحت کشش و همزمان برخی دیگر فشاری باشند.

برای بادبندهای با حد شکلپذیری ویژه این مساله حالت اجبار دارد.

در این حالت این نحوه استقرار باید به گونه ای باشد که در هر قاب سهم نیروی زلزله ای که به آن قاب میرسد

حداقل ۳۰ و حداکثر ۷۰ درصد بین بادبندهای کششی و فشاری تقسیم شود.
7 در مورد بادبندهای واگرا باید از اشکال مجاز معرفی شده در

بخش ۱۰-۳ مبحث دهم استفاده نمود. طول قطعه رابط در این بادبندها در حدود ۲۰ درصد دهانه توصیه میشود.

سیل کت چیست؟

سیل کت

اجرای یک لایه قیر به همراه پخش یک لایه ماسه روی آن است.

امولسیونهای قیری تندگیر معمولا درموقع اجرای سیل کت به کار می روند.

سیل کت میتواند سطح را ضد آب و غیر قابل نفوذ کند و

به علاوه دردرزگیری ترکهای با شدت کم و بازیابی ضریب اصطکاک سطحی نیز کاربرد دارد.

سیل کت در هر زمان از عمر روسازی قابل اجراست. دلیل اصلی استفاده از سیل کت روی یک سطح آسفالتی

، محافظت ازروسازی در برابر اثرات مخرب گرمای خورشید و رطوبت و هوا است.

وقتی یک روسازی آسفالتی در معرض خورشید، باد و آب قرار میگیرد ،

شدت سخت شدن قیر یا اکسیده شدن آن افزایش می یابد .سیل کت یک غشاء ضد آب روی سطح راه ایجاد میکند

که نه تنها فرآیند اکسیداسیون را کند میکند، بلکه نفوذ پذیری سطح را کاهش داده

و موجب افزایش ضریب اصطکاک سطح راه یا افزایش مقاومت آن در برابر سر خوردگی می گردد.

بعضی از موسسات سیل کت را یک روش نگهداری پیشگیرانه می دانند.

یکی از عوامل مهم و قابل توجه روش طراحی آن برای تعیین مقادیر قیر و مصالح سنگی میباشد.

هدف طراحی قرار گرفتن حدود 70 درصد ذرات مصالح سنگی و ماسه در لایه قیری است.

سیل کتها شدیدا تحت تاثیر شرایط آب و هوایی به خصوص در طول زمان اجرا هستند.

بهترین شرایط، روز آفتابی، گرم و با رطوبت کم است. رطوبت و هوای سرد، زمان گیرایی را به تاخیر انداخته

و اگر در این شرایط ترافیک از آن عبور کند موجب بروز خرابی در سطح خواهد شد.

بارندگی نیز میتواند مشکلات زیادی ایجاد کند. اجرای سیل کت بهتر است در فصول گرم و غیر بارانی انجام شود.

به علاوه نباید سیل کت را در هوای مه آلود و بارانی اجرا کرد.

از لحاظ عملکردی طول عمر خدمت دهی مورد انتظار برای سیل کت تقریبا 3 تا 5 سال پیش بینی می شود.

در صورت استفاده از سیل کت باید در نظر داشت که مصالح سنگی که با قیر به خوبی مخلوط نشد ه اند،

در برابر عبور چرخها ممکن است دچار خرابی شوند.مصالح با رطوبت زیاد نیز ممکن است باعث شکستگی سطح شوند.

اجرای سیل کت و قیمت آن عمدتا به نوع قیر، نوع مصالح و فاصله حمل آن و وسعت پروژه بستگی دارد.

آسفالت سطحی که کاربرد آن بیشتر به صورت آسفالت سطحی دو لایه ای است شامل اجرای دولایه سیل کت مجزا می شود

در اکثر مواقع لایه اول 60 درصد کل ضخامت لایه با مصالح درشت تر در مرحله اول و 40 درصد باقیمانده

ضخامت با مصالح به اندازه نصف اندازه مصالح لایه اول اجرا میگردد. این آسفالت، سطح روسازی را آب بندی کرده،

ترکهای کوچک تا متوسط را درزگیری می کند و اصطکاک سطحی را افزایش می دهد

در صورتیکه کاستی هایی در اجرای لایه اول باشد.

با اجرای لایه دوم جبران می گردد ضمنا چنانچه در اثر سایش ترافیک لایه رویی از بین برود،

لایه پایین باقی می ماند. در مجموع مصالح بیشتر در اندود قیری باقی می مانند.

آسفالت سطحی دولای های نسبت به نوع یک لای های آن سطحی نسبتا یکنواخت

، ایجاد کرده و انتخاب مناسبی برای بهسازی روسازیهای قدیمی و نامناسب است.

برای اجرای آن شرایطی که روسازی موجود باید دارا باشد آن است

که روسازی پایدار بوده و این آسفالت روی یک اساس مناسب با مقطع عرضی قابل قبول اجرا شود

خرابیهای روسازی موجود می تواند شامل مواردی همچون زبر شدگی

، از بین رفتگی بافت سطحی،ترکهای طولی و عرضی و دیگر خرابیهای غیر سازه ای باشد.

بعلاوه وجود وصله کاری هایی که بصورت اصولی انجام شده باشند

نیز در روسازی قابل قبول است در سطح روسازی ممکن است

نشانه هایی از ترک های بلوکی با شدت کم تا متوسط،

اکسیداسیون متوسط تا شدید و یا آب شستگی کم تا متوسط نیز دیده شود.

قبل از اجرای آسفالت سطحی باید از خشکی و تمیزی کامل سطح روسازی

و تکمیل تعمیرات لازم نظیر درزگیری و لکه گیری اطمینان حاصل گردد.

در بحث محدودیتهای اجرایی مربوط به فصول سال، آسفالت سطحی شرایطی دقیقا نظیر سیل کت دارد.

پس از اجرا و قبل ازاتمام عملیات غلتک زنی و تا زمانی که مواد قیری

به گیرایی کامل نرسیده اند نباید به ترافیک اجازه عبور داده شود.

عمر خدمت دهی این آسفالت به نوع و میزان ترافیک و وضعیت هندسه ی راه بستگی دارد ترافیک سنگین، حرکتهای گردشی تند

و توقف های سریع عمر خدمت دهی را کاهش میدهد. از نظر هزینه قیمت واحد

اجرای آسفالت سطحی به نوع قیر، هزینه تهیه مصالح شکسته در منطقه، سرعت اجرا و وسعت پروژه بستگی دارد.