درباره ما

شرکت صنایع فلزی استیل مات شیراز

اولین مخترع و تولید کننده اسکوپ سنگ نما

در سال  86 توسط مهندس میرزایی عضو ببنیان ملی نخبگان ایران ثبت گردیده  شروع به تولید کرد.

امید است در آینده نزدیک با گسترس نمایندگی ها در ایران  بتوانند خدماتی در جهت صنعت ساختمان و نما در کشور ارایه دهند.

شماره اختراع :13763