سنگ و معدن

سنگ و معدن

سنگ یا خاک

از نقطه نظر زمین شناسی، سنگ به موادی از پوسته زمین اطلاق می‌شود که از یک یا چند کانی که با یکدیگر پیوند یافته‌اند، درست شده‌است. در مقابل خاک توده‌ای از ذرات با دانه‌های منفصل یا دارای پیوند سست است که بر اثر هوازدگی سنگ‌ها و به طور برجا تشکیل شده‌است. لیکن در مهندسی و کارهای ساختمانی قابلیت حفاری مصالح زمین‌شناسی به عنوان شاخصی در طبقه بندی آنها به دو گروه سنگ و خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منشا شکل گیری سنگ‌ها و خرده سنگ‌ها

دو فرایند کوه زایی و کوه سایی در زمین موجب پدید آمدن محصولات سنگی می‌شود.

عوامل کوه زایی

فشارهای کره مذاب درون زمین را که به پوسته جامد سطح آن وارد می‌شود را می‌توان عامل فرایند کوه زایی و خشکی زایی نامید.

what kinds of ores and ore2 سنگ معدن چیست و انواع سنگ معدن

عوامل هوازدگی یا کوه سایی

هر یک از چند روندی را که باعث خرد شدن و تغییر شکل مواد سخت سطح زمین و موادی که با جو در تماس هستند، هوازدگی می‌نامند. عوامل فرسایش یا هوازدگی به دو گروه فیزیکی و شیمیایی تقسیم می‌شوند.

هوازدگی شیمیایی

محصول هیدراتاسیون، انحلال، آبکافت، اکسیداسیون و یا عکس العمل آب‌های اسیدی با املاح تشکیل دهنده سنگ هاست.

هوازدگی فیزیکی

این پدیده توسط عواملی چون یخبندان، تغییرات حرارت در جو و در نتیجه انبساط و انقباض، نیروی جاذبه زمین، رشد گیاهان، باد، جریان آب و عمل جانوران و مانند اینها شکل می‌گیرد و باعث خرد شدن سنگ‌ها و تغییر شکل آنها به دانه‌های ریزتر می‌شود.

ساختمان شیمیایی سنگ‌ها

سنگ‌ها خود از قسمت‌های ساده تری به نام کانی ساخته شده‌اند. کانی‌ها مواد جامد، طبیعی، معمولاً متبلور، غیرآلی، همگن و با ترکیبات شیمیایی مشخص اند. تاکنون بیش از ۳۰۰۰ کانی در طبیعت شناخته شده که تنها حدود ۲۴ کانی در سنگ‌های پوسته زمین فراوان هستند و آنها را کانی‌های سنگ ساز می‌نامند.

طبقه‌بندی شیمیایی سنگ‌ها

چون کانیهای تشکیل دهنده سنگ‌ها متنوع هستند، بسته به میزان وجود بعضی دیگر از ترکیبات شیمیایی که در آنها است سنگ‌ها را به چهار دسته تقسیم می‌کنند:

کربنات‌ها

سولفات‌ها

اکسیدها

سیلیکات‌ها

طبقه‌بندی سنگ‌ها از نظر نحوهٔ تشکیل

سنگ‌ها از نظر نحوهٔ تشکیل به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

سنگ‌های رسوبی

سنگ‌های آذرین

سنگ‌های دگرگون شده

سنگ‌های رسوبی

بعضی از سنگ‌ها بر اثر ته نشین شدن مواد داخل آب به وجود می‌آیند. رودها مقدار زیادی مواد را با خود به دریاها و دریاچه‌ها می‌برند. این مواد به دلیل سنگینی به ته دریا می‌روند. روی هم قرار می‌گیرند و پس از سفت شدن سنگ‌هایی را به وجود می‌آورند که به آنها سنگ‌های رسوبی گفته می‌شود. سنگ‌های رسوبی لایه لایه‌اند که رنگ یا جنس هر لایه با لایه دیگر متفاوت است. سنگ‌های رسوبی در کوه‌های البرز و زاگرس به فراوانی یافت می‌شوند. ریگ، شن و سنگ‌های آهکی نمونه‌هایی از سنگ‌های رسوبی هستند.

 

سنگ‌های آذرین

گروه دیگری از سنگ‌ها بر اثر سرد شدن مواد بسیار داغ به وجود آمده‌اند که قبلاً در زمین بوده‌اند. دمای اعماق زمین زیاد است و بعضی سنگ‌ها را ذوب می‌کند. این سنگ‌ها در زیر یا سطح زمین دوباره سرد می‌شوند و سنگ‌هایی را به وجود می‌آورند که به آنها آذرین می‌گویند. سنگ‌های کوه‌هایی مانند دماوند و الوند از نوع آذرین است. سنگ‌های آذرین از بلورهای ریز یا درشت تشکیل شده‌اند.

سنگ‌های دگرگون شده

بعضی از سنگ‌های رسویی یا آذرین اگر مدت زیادی در اعماق زمین بمانند، باید فشار و گرمای زیادی را تحمل کنند. این سنگ‌ها مانند آجر پخته می‌شوند و شکل قبلی خود را از دست می‌دهند و به همین دلیل به آنها سنگ‌های دگرگون شده می‌گویند. (مانند سنگ مرمر)

استفاده

سنگ‌ها و کانی‌ها در ساختمان سازی، صنایع، پزشکی و غیره به کار می‌روند.

انواع سنگ‌های ساختمانی

این سنگ‌ها در دسته‌های گوناگون و متنوعی نام گذاری می‌شوند که بعضا نام معدن سنگ به عنوان اسم آن استفاده می‌شود.رایج‌ترین سنگ‌های ساختمانی عبارتند از:

گرانیت

ماسه سنگ‌ها

سنگ‌های آهکی

کوارتزیت

سنگ‌های رسی

تراورتن

سنگ و معدن
سنگ و معدن

مشخصات کلی انتخاب سنگ برای مصارف ساختمانی

سنگ‌های مورد استفاده در کارهای ساختمانی باید دارای مشخصات زیر باشند:

۱- بافت سنگ باید ساختمانی سالم داشته باشد، یعنی بدون شیار، ترک و رگه‌های سست باشد (کرمو نباشد)

۲- بدون هرگونه خلل و فرج باشد

۳- پوسیدگی نداشته باشد

۴- یکدست، یکنواخت و همگن باشد

۵- سنگ ساختمانی نباید آب زیاد جذب کند، لذا نباید:

الف- در آب متلاشی یا حل شود

ب- تمام یا قسمتی از آن بیش از ۸ درصد وزن خود آب بمکد

۶- سنگ ساختمانی نباید آلوده به مواد طبیعی و مصنوعی باشد

۷- سنگ باید شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط را تحمل کند، لذا باید:

الف- در برابر باد، یخبندان، تغییرات دما و در صورت وجود جریان آب در مقابل آن و کلیه عوامل فرسایش مقاومت کند

ب- در برابر محیط‌های شیمیایی اسیدی و قلیایی و همچنین عمل آبکافت و اکسیداسیون مقاومت کند

۸- مقاومت فشاری برای قطعات باربر نباید کمتر از ۱۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد

۹- در مقابل سایش مقاوم باشد

what kinds of ores and ore3 سنگ معدن

طبقه بندی سنگ‌های طبیعی براساس BS۸۱۲

گروه بازالت: آندزیت، بازالت، پرفیریت‌های قلیایی، دولومیت‌ها، اپیدیوریت، لامپروفیر، کوارتز-دولویت و اسپلیت

گروه فلینت: چرت، فلینت

گروه گابرو: دیوریت قلیایی، گنایس قلیایی، گابرو، هورن بلند، نوریت، پریدوتیت، پیکریت و سرپانتینت

گروه گرانیت: گنایس، گرانیت، گرانودیوریت، پگناتیت، کوارتز-دیوریت و سینیت

گروه سنگ‌های ماسه‌ای و آذرین: آرکوز، گریویک، ماسه سنگ و توف

گروه هورن فل: همه سنگ‌های ناشی از دگرگونی غیر از مرمر

گروه سنگ آهک: دولومیت، سنگ آهک و مرمر

گروه شیست‌ها: فیلیت، شیست و اسلیت

گروه پروفیری: آپلیت، داسیت، فلسیت، گرانوفیر، گراتوفیر، میکرو گرانیت، پروفیری، کوارتز-پروفیریت، ریولیت و تراشیت

گروه کوارتزیت: گانیستر، ماسه سنگ‌های کوارتزیتی و کوارتزیت دوباره بلوری شده

فساد در سنگ

عامل اصلی فساد در سنگ‌ها اثر نمک‌های محلول بر آنها می‌باشد. آلودگی محیط، یخبندان و پوسیدگی در قطعات فلزی و وجود رگه‌های ضعیف و همچنین عملیات اجرایی ضعیف نیز موجب تخریب سنگ‌ها می‌شود.

اثر نمک‌های محلول

چنانچه رطوبتی که به همراه خود نمک‌های محلول دارد از سطح سنگ تبخیر شود مقداری نمک در سطح آن به صورت شوره و لایه‌ای هم در خلل و فرج سنگ باقی می‌گذارد. تداوم دور رطوبت-تبخیر موجب افزایش حجم بلورها و پوسته شدن سطح سنگ می‌گردد. لذا سنگ‌هایی که متخلخل ترند در برابر نمک‌های محلول حساس ترند.

 

آلودگی محیط

سنگ‌های دارای کانی کربنات کلسیم به خصوص در برابر محیط‌های اسیدی حساس هستند. اکسید گوگرد در محیط مرطوب و اکسیژن موجود در هوا تولید اسید سولفوریک می‌کند که بر سنگ‌های آهکی اثر می‌گذارد و تولید سولفات کلسیم می‌نماید. سنگ‌های آهکی و ماسه سنگ‌های آهکی در این مورد حساس ترند.

در مورد سنگ‌های آهکی، سولفات کلسیم حاصل شده در سطح، به وسیله آب شسته می‌شوند. ولی در سطوحی که قابل شستشو نیستند، سطح به وسیله دوده سیاه می‌شود و مبدل به پوسته‌های سخت و برآمدگی‌هایی می‌شود که گرد آهکی در اطراف آن وجود دارد.
در انواع سنگ‌های آهکی منیزیم دار، ایجاد سولفات منیزیم روند فساد را تسریع می‌کند.
در ماسه سنگ‌ها خلل و فرج توسط گچ (سولفات کلسیم) پر می‌شوند، پوسته‌های سخت ایجاد شده اغلب به علت تفاوت انبساط حرارتی فرو می‌ریزند. ماسه سنگ‌های سیلیسی گرچه مستقیما بر اثر تهاجم اسیدهای موجود در هوا آسیب نمی‌بینند ولی سنگ گچ تولید شده توسط سنگ آهک موجب خرابی در آنها می‌شود که به علت تبخیر حاصل از تبلور در سطح آنها به وجود می‌آید.
مرمر که اساسا کربنات کلسیم است مورد هجوم اسیدهای موجود در هوا قرار می‌گیرد و سطح صیقلی آن در مرور زمان زبر می‌شود. ولی به علت بافت متراکم و چگال آن کمتر تحت تاثیر عمل تبلور قرار می‌گیرد.

اثر یخبندان

تخریب بر اثر یخبندان در قسمت‌هایی از ساختمان نظیر محل درپوش‌ها، سایه بان‌ها، کرسی بنا و کف پنجره‌ها بیشتر دیده می‌شود. عموما سنگ آهک و دولومیت بیش از ماسه سنگ در معرض تهاجم اثر یخبندان هستند.

مرمر، شیت و گرانیت به علت تخلخل اندک تحت تاثیر اثر یخبندان واقع نمی‌شوند.

پوسیدگی فلزات

آب بارانی که از سطوح مس و آلیاژهای آن به سطح سنگ آهکی می‌ریزد باعث ایجاد لکه‌های سبزرنگی می‌شود. زنگ زدگی حاصل از مواد آهنی و فولادی بسیار سخت و دشوار از روی سطوح متخلخل سنگ‌ها پاک می‌شوند. بیشترین آسیب دیدگی ناشی از انبساط زنگ زدن قطعات آهنی و فولادی داخل سنگ کاری نما رخ می‌دهد. به این منظور کلیه قطعات فلزی مورد استفاده در نصب سنگ نما باید ضدزنگ باشند.

آتش

آتش به ندرت موجب تخریب کلی در کارهای سنگی شود. ولی سطح نمای گرانیت، مرمر و ماسه سنگ‌ها ممکن است در اثر آتش سیاه یا خرد شوند.

سنگ‌های آهکی عموما تحت تاثیر آتش قرار نمی‌گیرند، فقط سنگ‌های با رنگ روشن به علت اکسید شدن آهن موجود در آنها برای همیشه صورتی رنگ می‌شوند.

سنگ یا خاک

از نقطه نظر زمین شناسی، سنگ به موادی از پوسته زمین اطلاق می‌شود که از یک یا چند کانی که با یکدیگر پیوند یافته‌اند، درست شده‌است. در مقابل خاک توده‌ای از ذرات با دانه‌های منفصل یا دارای پیوند سست است که بر اثر هوازدگی سنگ‌ها و به طور برجا تشکیل شده‌است. لیکن در مهندسی و کارهای ساختمانی قابلیت حفاری مصالح زمین‌شناسی به عنوان شاخصی در طبقه بندی آنها به دو گروه سنگ و خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منشا شکل گیری سنگ‌ها و خرده سنگ‌ها

دو فرایند کوه زایی و کوه سایی در زمین موجب پدید آمدن محصولات سنگی می‌شود.

عوامل کوه زایی

فشارهای کره مذاب درون زمین را که به پوسته جامد سطح آن وارد می‌شود را می‌توان عامل فرایند کوه زایی و خشکی زایی نامید.

 

عوامل هوازدگی یا کوه سایی

هر یک از چند روندی را که باعث خرد شدن و تغییر شکل مواد سخت سطح زمین و موادی که با جو در تماس هستند، هوازدگی می‌نامند. عوامل فرسایش یا هوازدگی به دو گروه فیزیکی و شیمیایی تقسیم می‌شوند.

هوازدگی شیمیایی

محصول هیدراتاسیون، انحلال، آبکافت، اکسیداسیون و یا عکس العمل آب‌های اسیدی با املاح تشکیل دهنده سنگ هاست.

هوازدگی فیزیکی

این پدیده توسط عواملی چون یخبندان، تغییرات حرارت در جو و در نتیجه انبساط و انقباض، نیروی جاذبه زمین، رشد گیاهان، باد، جریان آب و عمل جانوران و مانند اینها شکل می‌گیرد و باعث خرد شدن سنگ‌ها و تغییر شکل آنها به دانه‌های ریزتر می‌شود.

ساختمان شیمیایی سنگ‌ها

سنگ‌ها خود از قسمت‌های ساده تری به نام کانی ساخته شده‌اند. کانی‌ها مواد جامد، طبیعی، معمولاً متبلور، غیرآلی، همگن و با ترکیبات شیمیایی مشخص اند. تاکنون بیش از ۳۰۰۰ کانی در طبیعت شناخته شده که تنها حدود ۲۴ کانی در سنگ‌های پوسته زمین فراوان هستند و آنها را کانی‌های سنگ ساز می‌نامند.

طبقه‌بندی شیمیایی سنگ‌ها

چون کانیهای تشکیل دهنده سنگ‌ها متنوع هستند، بسته به میزان وجود بعضی دیگر از ترکیبات شیمیایی که در آنها است سنگ‌ها را به چهار دسته تقسیم می‌کنند:

کربنات‌ها

سولفات‌ها

اکسیدها

سیلیکات‌ها

طبقه‌بندی سنگ‌ها از نظر نحوهٔ تشکیل

سنگ‌ها از نظر نحوهٔ تشکیل به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

سنگ‌های رسوبی

سنگ‌های آذرین

سنگ‌های دگرگون شده

سنگ‌های رسوبی

بعضی از سنگ‌ها بر اثر ته نشین شدن مواد داخل آب به وجود می‌آیند. رودها مقدار زیادی مواد را با خود به دریاها و دریاچه‌ها می‌برند. این مواد به دلیل سنگینی به ته دریا می‌روند. روی هم قرار می‌گیرند و پس از سفت شدن سنگ‌هایی را به وجود می‌آورند که به آنها سنگ‌های رسوبی گفته می‌شود. سنگ‌های رسوبی لایه لایه‌اند که رنگ یا جنس هر لایه با لایه دیگر متفاوت است. سنگ‌های رسوبی در کوه‌های البرز و زاگرس به فراوانی یافت می‌شوند. ریگ، شن و سنگ‌های آهکی نمونه‌هایی از سنگ‌های رسوبی هستند.

 

سنگ‌های آذرین

گروه دیگری از سنگ‌ها بر اثر سرد شدن مواد بسیار داغ به وجود آمده‌اند که قبلاً در زمین بوده‌اند. دمای اعماق زمین زیاد است و بعضی سنگ‌ها را ذوب می‌کند. این سنگ‌ها در زیر یا سطح زمین دوباره سرد می‌شوند و سنگ‌هایی را به وجود می‌آورند که به آنها آذرین می‌گویند. سنگ‌های کوه‌هایی مانند دماوند و الوند از نوع آذرین است. سنگ‌های آذرین از بلورهای ریز یا درشت تشکیل شده‌اند.

سنگ‌های دگرگون شده

بعضی از سنگ‌های رسویی یا آذرین اگر مدت زیادی در اعماق زمین بمانند، باید فشار و گرمای زیادی را تحمل کنند. این سنگ‌ها مانند آجر پخته می‌شوند و شکل قبلی خود را از دست می‌دهند و به همین دلیل به آنها سنگ‌های دگرگون شده می‌گویند. (مانند سنگ مرمر)

استفاده

سنگ‌ها و کانی‌ها در ساختمان سازی، صنایع، پزشکی و غیره به کار می‌روند.

انواع سنگ‌های ساختمانی

این سنگ‌ها در دسته‌های گوناگون و متنوعی نام گذاری می‌شوند که بعضا نام معدن سنگ به عنوان اسم آن استفاده می‌شود.رایج‌ترین سنگ‌های ساختمانی عبارتند از:

گرانیت

ماسه سنگ‌ها

سنگ‌های آهکی

کوارتزیت

سنگ‌های رسی

تراورتن

what kinds of ores and ore4 سنگ معدن چیست و انواع سنگ معدن

مشخصات کلی انتخاب سنگ برای مصارف ساختمانی

سنگ‌های مورد استفاده در کارهای ساختمانی باید دارای مشخصات زیر باشند:

۱- بافت سنگ باید ساختمانی سالم داشته باشد، یعنی بدون شیار، ترک و رگه‌های سست باشد (کرمو نباشد)

۲- بدون هرگونه خلل و فرج باشد

۳- پوسیدگی نداشته باشد

۴- یکدست، یکنواخت و همگن باشد

۵- سنگ ساختمانی نباید آب زیاد جذب کند، لذا نباید:

الف- در آب متلاشی یا حل شود

ب- تمام یا قسمتی از آن بیش از ۸ درصد وزن خود آب بمکد

۶- سنگ ساختمانی نباید آلوده به مواد طبیعی و مصنوعی باشد

۷- سنگ باید شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط را تحمل کند، لذا باید:

الف- در برابر باد، یخبندان، تغییرات دما و در صورت وجود جریان آب در مقابل آن و کلیه عوامل فرسایش مقاومت کند

ب- در برابر محیط‌های شیمیایی اسیدی و قلیایی و همچنین عمل آبکافت و اکسیداسیون مقاومت کند

۸- مقاومت فشاری برای قطعات باربر نباید کمتر از ۱۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد

۹- در مقابل سایش مقاوم باشد

 

طبقه بندی سنگ‌های طبیعی براساس BS۸۱۲

گروه بازالت: آندزیت، بازالت، پرفیریت‌های قلیایی، دولومیت‌ها، اپیدیوریت، لامپروفیر، کوارتز-دولویت و اسپلیت

گروه فلینت: چرت، فلینت

گروه گابرو: دیوریت قلیایی، گنایس قلیایی، گابرو، هورن بلند، نوریت، پریدوتیت، پیکریت و سرپانتینت

گروه گرانیت: گنایس، گرانیت، گرانودیوریت، پگناتیت، کوارتز-دیوریت و سینیت

گروه سنگ‌های ماسه‌ای و آذرین: آرکوز، گریویک، ماسه سنگ و توف

گروه هورن فل: همه سنگ‌های ناشی از دگرگونی غیر از مرمر

گروه سنگ آهک: دولومیت، سنگ آهک و مرمر

گروه شیست‌ها: فیلیت، شیست و اسلیت

گروه پروفیری: آپلیت، داسیت، فلسیت، گرانوفیر، گراتوفیر، میکرو گرانیت، پروفیری، کوارتز-پروفیریت، ریولیت و تراشیت

گروه کوارتزیت: گانیستر، ماسه سنگ‌های کوارتزیتی و کوارتزیت دوباره بلوری شده

فساد در سنگ

عامل اصلی فساد در سنگ‌ها اثر نمک‌های محلول بر آنها می‌باشد. آلودگی محیط، یخبندان و پوسیدگی در قطعات فلزی و وجود رگه‌های ضعیف و همچنین عملیات اجرایی ضعیف نیز موجب تخریب سنگ‌ها می‌شود.

اثر نمک‌های محلول

چنانچه رطوبتی که به همراه خود نمک‌های محلول دارد از سطح سنگ تبخیر شود مقداری نمک در سطح آن به صورت شوره و لایه‌ای هم در خلل و فرج سنگ باقی می‌گذارد. تداوم دور رطوبت-تبخیر موجب افزایش حجم بلورها و پوسته شدن سطح سنگ می‌گردد. لذا سنگ‌هایی که متخلخل ترند در برابر نمک‌های محلول حساس ترند.

 

آلودگی محیط

سنگ‌های دارای کانی کربنات کلسیم به خصوص در برابر محیط‌های اسیدی حساس هستند. اکسید گوگرد در محیط مرطوب و اکسیژن موجود در هوا تولید اسید سولفوریک می‌کند که بر سنگ‌های آهکی اثر می‌گذارد و تولید سولفات کلسیم می‌نماید. سنگ‌های آهکی و ماسه سنگ‌های آهکی در این مورد حساس ترند.

در مورد سنگ‌های آهکی، سولفات کلسیم حاصل شده در سطح، به وسیله آب شسته می‌شوند. ولی در سطوحی که قابل شستشو نیستند، سطح به وسیله دوده سیاه می‌شود و مبدل به پوسته‌های سخت و برآمدگی‌هایی می‌شود که گرد آهکی در اطراف آن وجود دارد.
در انواع سنگ‌های آهکی منیزیم دار، ایجاد سولفات منیزیم روند فساد را تسریع می‌کند.
در ماسه سنگ‌ها خلل و فرج توسط گچ (سولفات کلسیم) پر می‌شوند، پوسته‌های سخت ایجاد شده اغلب به علت تفاوت انبساط حرارتی فرو می‌ریزند. ماسه سنگ‌های سیلیسی گرچه مستقیما بر اثر تهاجم اسیدهای موجود در هوا آسیب نمی‌بینند ولی سنگ گچ تولید شده توسط سنگ آهک موجب خرابی در آنها می‌شود که به علت تبخیر حاصل از تبلور در سطح آنها به وجود می‌آید.
مرمر که اساسا کربنات کلسیم است مورد هجوم اسیدهای موجود در هوا قرار می‌گیرد و سطح صیقلی آن در مرور زمان زبر می‌شود. ولی به علت بافت متراکم و چگال آن کمتر تحت تاثیر عمل تبلور قرار می‌گیرد.

اثر یخبندان

تخریب بر اثر یخبندان در قسمت‌هایی از ساختمان نظیر محل درپوش‌ها، سایه بان‌ها، کرسی بنا و کف پنجره‌ها بیشتر دیده می‌شود. عموما سنگ آهک و دولومیت بیش از ماسه سنگ در معرض تهاجم اثر یخبندان هستند.

مرمر، شیت و گرانیت به علت تخلخل اندک تحت تاثیر اثر یخبندان واقع نمی‌شوند.

پوسیدگی فلزات

آب بارانی که از سطوح مس و آلیاژهای آن به سطح سنگ آهکی می‌ریزد باعث ایجاد لکه‌های سبزرنگی می‌شود. زنگ زدگی حاصل از مواد آهنی و فولادی بسیار سخت و دشوار از روی سطوح متخلخل سنگ‌ها پاک می‌شوند. بیشترین آسیب دیدگی ناشی از انبساط زنگ زدن قطعات آهنی و فولادی داخل سنگ کاری نما رخ می‌دهد. به این منظور کلیه قطعات فلزی مورد استفاده در نصب سنگ نما باید ضدزنگ باشند.

آتش

آتش به ندرت موجب تخریب کلی در کارهای سنگی شود. ولی سطح نمای گرانیت، مرمر و ماسه سنگ‌ها ممکن است در اثر آتش سیاه یا خرد شوند.

سنگ‌های آهکی عموما تحت تاثیر آتش قرار نمی‌گیرند، فقط سنگ‌های با رنگ روشن به علت اکسید شدن آهن موجود در آنها برای همیشه صورتی رنگ می‌شوند.

79 دیدگاه

 • Keshawn

  Knewgodle wants to be free, just like these articles!

 • Antonioiroft

  in the Yogibo Max is much more comfortable compared to any of our other outdoor [url=http://www.coachoutletshandbags.us.com/]coach handbags outlet[/url] can make a homemade version for a fraction of the cost. Always wear hand wraps [url=http://www.themkbagsoutlet.us.com/]michael kors outlet[/url] to balance. A frequent practice is most most likely the use relating to [url=http://www.coachhandbagsoutlets.us.com/]coach handbags outlet[/url] common in those areas. In spite of its scary appearance with prominent mandibles, [url=http://www.coachoutletshandbags.us.com/]coach handbags outlet[/url] need them for the gravy. Rinse the turkey thoroughly with cold water. Place the [url=http://www.themkbagsoutlet.us.com/]michael kors outlet[/url] notes, record voice, etc.). But next thing I knew that got blown out of the [url=http://www.wholesalejerseychinacheap.com/]wholesale jerseys china[/url] plastic bags. David Hall has ordered fewer plastic bags and supplies to [url=http://www.mkhandbagsoutlets.us.com/]michael kors handbags outlet[/url] asked to refrain from taking these types of drugs before any type of surgery or http://www.thenfljerseychinacheap.com/ Squeeze the icing down to fill the tube. Always practice first on a sheet of wax the bag is small and had lots of nooks and crannies. I spread out on my work

 • http://lakemedelbestalla.top/

  Slam dunkin like Shaquille O’Neal, if he wrote informative articles.

 • cialis echt oder gefälscht

  Surprisingly well-written and informative for a free online article.

 • cialis manila philippines

  There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 • http://medicinkob.top/viagra-online-legal.html

  Touchdown! That’s a really cool way of putting it!

 • http://cialispanettet.top/billig-cialis-apotek.html

  Since the Trade Mark registries of most of advanced countries already operate online databases of applications and registered marks, perhaps they could consider adding automatic registration with the Clearinghouse for future successful national applications as part of their service. Ideally this should be a free service, but if not, it needs to be at a discounted rate. The benefits of such a system for mark owners and for the integrity of the Clearinghouse database are obvious.

 • http://generiekecialiskopen.top/viagra-cialis-buy-online.html

  Thank God! Someone with brains speaks!

 • http://generiekecialiskopen.top/cialis-professional-html.html

  I’d need to check with you here. Which is not something I normally do! I get pleasure from studying a submit that can make people think. Also, thanks for permitting me to remark!

 • http://kopcialisbilligt.top/hur-man-berättar-falska-cialis.html

  do you think junior would have come out and thought “bloody ‘ell this bathroom could do with a lick of paint”? especially as they don’t even go in there to poo!see you very soonlove Sal

 • http://medicijnenbestellen.top/

  Thanks for sharing. What a pleasure to read!

 • low income auto insurance Bay City MI

  I’m grateful you made the post. It’s cleared the air for me.

 • cheap car insurance Williamsport PA

  If I communicated I could thank you enough for this, I’d be lying.

 • cheap car insurance quotes Humble TX

  What’s it take to become a sublime expounder of prose like yourself?

 • cheap car insurance Griffin GA

  i miss such place, i used to visit the fishing area during my childhood but nowadays there are not many doing such business anymore in msia..Latest:

 • car insurance quotes Kings Mountain NC

  I was really confused, and this answered all my questions.

 • cheapest car insurance Forest Hills NY

  Enhorabuena Pilar. Y las gracias te las tenemos que dar los que leemos con asiduidad por brindarnos la oportunidad de compartir tus ideas en el blog. El ranking poco a poco va reflejando la calidad de la blogosfera española en los temas relacionados con liderazgo, dirección de personas y el entorno laboral. Gracias por hacerte eco del ranking. Un saludo, Carlos M.

 • car insurance rates Allentown PA

  Way too expensive! And really the wrong pedal. Hoped for speedplay, och SPD-SL.Shame! Now I definitely will not the Garmin Vector. Will likely go for a PowerTap och the Quarg.

 • low income car insurance Leesburg VA

  Certainly does not hurt my feelings posting if I have been unclear about something?my reference to a “site map” is the html version, not an xml file that Google recently brought on for the bots in the last year or two..that would have been better named “URL MAP” Site maps have been around a lot longer then Google ;)If it’s technical: one can run Apache on M$ yes but why? I was referring to IIS and it’s means of redirecting vs. Apache and it’s means of re-directing. Completely different animals. After that we are splitting hairs 🙂

 • auto owners insurance Avondale AZ

  I’m so glad that the internet allows free info like this!

 • car insurance with no license in Auburn NY

  – címre tudod elküldeni hidd el tudom milyen érzés mikor nem reagálnak a munkádra de a mutatók azt mutatják, hogy nem egy oldalmegjelenítésed van. Én is ugyan ebben a cipÅ‘ben járok. Nagyon várom az új részt. Amint megkapom szakítok rá idÅ‘t hogy elolvassa és persze írok is véleményt. Puszi Petra

 • non owners auto insurance quotes Paducah KY

  I feel so much happier now I understand all this. Thanks!

 • non owners car insurance quotes Independence KS

  You’re more than welcome, thanks for reading!And that’s actually an exceptionally good point: used cars can be “lemons”, but so can new cars. Every car company, domestic and otherwise, has failed to truly stand behind their products at the Dealer level.

 • best auto insurance in Battle Creek MI

  Was totally stuck until I read this, now back up and running.

 • cheap car insurance American Canyon CA

  I hate my life but at least this makes it bearable.

 • average car insurance rates in Roanoke VA

  There’s a lot of sloppy thinking going on here. HRC’s don’t regulate anything. They arbitrate. And censorship is not the same thing as being required to address the consequences of one’s actions.If the people are concerned about “self-censorship,” libel laws and gag orders do that far more effectively and frequently than HRC’s.

 • low income auto insurance Kearny NJ

  Aunque personalmente no era santo de mi devoción, precisamente por lo que apuntas, esa dosis de soberbia que le hacía francamente antipático, si tengo que decir que me pareció siempre un gran escritor y un magnífico periodista… del cual deberían copiar tantos y tantos mediocres, falsarios, cínicos, crápulas, falaces y advenedizos que ahora pululan por los medios de comunicación.

 • free car insurance quotes Conway SC

  Politics in India has become family inheritance. Nehru, Indira, Rajiv, Sonia, Rahul. Karunanidhi, Stalin, Alagiri, Kanimozhi, Dayanidhi Maran. Ramadoss, Anbumani. Now, Rajasekhar Reddy, Jagan Reddy.

 • cheap full coverage car insurance Rock Springs WY

  So that’s the case? Quite a revelation that is.

 • auto owners insurance Hazleton PA

  Hey There. I discovered your weblog the use of msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thank you for the post. I will certainly return.

 • best auto insurance in Seguin TX

  Pleasing to find someone who can think like that

 • no down payment auto insurance in Chester VA

  she didnt see a thing, ive had this happen to me many times before, on one occasion there was a figure of an old man walking around one side of my bed to the other really fast, and then he just dissapered….very strange!!!!

 • car insurance Forsyth GA

  Eu tenho ideia de ter visto isto num Jornal de tv, não deve ser montagem.Este ranhoso não tem sentido de nada, apenas dele próprio.

 • cuanto cuesta una viagra en la farmacia bilbao

  Boy that really helps me the heck out.

 • http://kopalakemedel.top/svårt-att-sälja-utvecklingen-av-en-viagra-försäljare-översyn.html

  David ZorehkeyOctober 21, 2012Send this to me only if you put a warning when it might make me pee from laughing so hard. I am referring to the article about how to treat your wife. That should go to print.

 • http://kobcialis20mg.top/cialis-tadalafil-10mg.html

  The drug part was a lot easier than the alchohol. 8 years, after more that 20 using and I don’t miss it. I’m still working on the alchohol. although I have learned to limit it.

 • plus fort que le viagra effet

  Ludovic, first of all- thanks for stopping by my blog! I adore the 35mm 1.4 and I haven’t been disappointed for a moment that I purchased it. For my every day life it’s been pretty much on my camera non-stop. I love it, and it’s currently my go-to lens! For a crop sensor (like your 60D) it will crop more like a 50mm frame, but that’s why I got mine in the first place- to go with my 7D! You won’t be disappointed!

 • http://cialis20mgpreise.top/cialis-kaufen-calgary.html

  I would love your measurements. I am having trouble keeping stuff together. I would like to know where my hooks are instead of having to buy new. I really like your design

 • http://cialispascher.top/commander-du-cialis-en-france-tours.html

  Wow I must confess you make some very trenchant points.

 • kaufen sichere Online viagra

  Tras leer tus palabras escritas, es como si hubiera hecho el camino a tu lado o más bien contigo, como si parte de tu alma hubiera dejado un hueco a mi alma y así sentir las mismas sensaciones que tú. ¡¡ Absorbe cada minuto a tope, no te pierdas nada !!

 • http://kobcialis20mg.top/køb-cialis-danmark.html

  That’s really thinking at a high level

 • http://kopalakemedel.top/köp-viagra-på-nätet-en-dag-sjöfarten.html

  Love your video, Maria. You are always on target. I have looked at hundreds of homes in our area, and the ones who have simply put new granite countertops in and not updated the cabinets or other finishes I simply check off the list. We are not about to only update with granite countertops and not redo the rest of our kitchen for a completely fresh look to this 15 year old house. Hope to see your beautiful face and expertise on HGTV one day soon! You are always brilliant!

 • naturligt viagra gravid

  Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful info specially the last part I care for such information a lot. I was looking for this certain information for a long time. Thank you and best of luck.

 • http://cialis20mgpreise.top/cialis-5mg-preis-14-stück.html

  comentou em 26 de maio de 2011 às 23:51. Perfeitaaa!!!Ficou diva como sempre!!Amo quando você faz maquiagens com os olhos mais diferentes…cansei do basiquinho.Ficou lindo *-*

 • http://kobcialis20mg.top/cialis-generika-billig.html

  Vealaure dit :Je me reconnais aussi !!!Croisé Moby le week-end dernier dans un parc de NY, j’ai refusé d’être prise en photo avec lui par mon chéri, en fait pour qu’il ne voit pas mes larmes de croco que j’essayais de planquer sous mes lunettes ! une vraie midinette à 40 ans passés… Rhaaaaa, Moby, tu m’étonnes ! Je serais restée super intimidée moi aussi, je crois !

 • viagra kopen in nederland emmen

  It’s really great that people are sharing this information.

 • viagra online erfahrungen forum

  Thanks, I’ve just been looking for info about this topic for a while and yours is the greatest I have found out so far. But, what about the bottom line? Are you positive concerning the source?

 • auto insurance rates Northampton MA

  Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually annoying. A good website with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 • affordable auto insurance Ansonia CT

  What an absolutly lovely blog you have! There is so much feeling with every picture, just love it!!!Keep up the good work, I´ll sure check it out every other day!

 • look auto insurance Seguin TX

  Two things are really irritating me today:1) I could be sleeping in but thanks to the time change I’m wide awake at 7 am.2) No 49ers this week. Bye weeks can kiss my grits.

 • non owners car insurance quotes Lumberton NC

  I’m totally overwhelmed. I hope you’re having an amazing time and decipher all the great treats so you can recreate them at home – or when you visit Toronto in June!

 • cheapest car insurance in Bridgeport WV

  The reality is that when you're looking for a loan, your credit history is one thing that may make your loan acceptable with low IRs or intolerable with the opposite. Having excellent credit could be an and when taking out a secured loan as it'll at last affect your IRs. If you offer your place as security it is easy to get a few thousands of greenbacks of loan that will stretch over a few years with low rates if you happen to have a solid credit history.

 • no down payment car insurance in Moncks Corner SC

  Alakazaam-information found, problem solved, thanks!

 • best auto insurance in Valencia CA

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming havinga blog like yours would cost a pretty penny?I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive. Any tips or advice would be greatly appreciated. Cheers

 • auto insurance Los Angeles CA

  Posted on i'll give you a few1- top ten beers2- top ten video games3- top ten cartoon characters4- top ten cereals5- top ten things you put ketchup on6- top ten grossest foods7- top ten pet peeves8- top ten dream jobs9- top ten things you would buy at best buy (regardless of price)10- top ten worst smells11- top ten favorite things about NP]]>

 • no down payment car insurance in Edison NJ

  You Sir/Madam are the enemy of confusion everywhere!

 • car insurance with no license in Peoria IL

  adminDecember 7, 2008Pellentesque vel tortor eget nulla ullamcorper vehicula. Cras egestas euismod magna. Praesent laoreet aliquet nulla. Aliquam arcu. Proin vel neque non ligula sodales sagittis. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed magna. Pellentesque aliquet mollis arcu. Morbi at felis. Suspendisse ligula. Aliquam nisl arcu, vehicula vitae, hendrerit ut, sodales eu, augue.

 • car insurance Flat Rock MI

  I am forever indebted to you for this information.

 • direct auto insurance Oshkosh WI

  Good to find an expert who knows what he’s talking about!

 • auto insurance quotes Lynwood CA

  Your articles are for when it absolutely, positively, needs to be understood overnight.

 • cheap auto insurance quotes Jacksonville AR

  Est-il possible pour le rendu des couleurs qui a tendance à virer au jaune/vert, de modifier la balance des blancs directement sur le boîtier et ainsi éviter le post traitement de ce point-là ?

 • Charlesjaill

  Calgary Humane Society and the Alberta Society for the Prevention of Cruelty to [url=http://www.coachhandbagsoutlets.us.com/]coach outlet[/url] your potpourri. There are lots of options for great potpourri. [url=http://www.coachhandbagsoutlets.us.com/]coach handbags[/url] Identifying Intensity of Dirt and Infestation [url=http://www.thecoachbagsoutlet.us.com/]coach outlet[/url] be washed away leaving you with a clean pot. http://www.thenfljerseychinacheap.com/ founder that created it thousands of years ago. [url=http://www.coachhandbagsoutlets.us.com/]coach outlet[/url] which also implies approximately a 5% CAGR. Fleet utilization of 78% (which is [url=http://www.thecoachbagsoutlet.us.com/]coach handbags outlet[/url] Botox has been a wonder drug for shallow people who fear they may actually be [url=http://www.thecoachbagsoutlet.us.com/]coach bags[/url] overdone. Don rely on appearance, which can be misleading. Instead, take the [url=http://www.coachoutletshandbags.us.com/]coach outlet[/url] crashed and then nearly doubled. Where were these tests when oil was $80 and dinosaur eggs for this project.

 • car insurance Hagerstown MD

  Thanks Josh! And I can’t believe we didn’t check Alex’s photos for a picture of the behavior for our article. I’m just glad Alex was able to right this wrong with this blog post.

 • cheap non owners insurance in Napa CA

  A really good answer, full of rationality!

 • cheap car insurance Rosemead CA

  Knowledge wants to be free, just like these articles!

 • full coverage car insurance Hudson FL

  For lige at ændre gamet i kommentarerne her: hold nu op hvor er det nogle fede sko!! – de BLÃ… (hvis nogen skulle være i tvivl) – blÃ¥ sko er vejen frem! (hvor er de fra?)Jeg er novice pÃ¥ din blog, men jeg er allerede solgt!Fedt look!

 • cheap non owners insurance in Freehold NJ

  It’s a joy to find someone who can think like that

 • car insurance Highland IN

  lmz Posted on Não faz sentido indicar o link para a legenda quando nesse link a legenda não existe.Também não faz sentido indicar o link para a legenda e no mesmo existirem uma enorme diversidade de ficheiros de legendas para esse filme.Ou se fornece a indicação correcta ou então mais vale a pena colocar S/L (sem legenda).

 • auto owners insurance Waterford MI

  Ja, ich hab auch schon viel von der Hollywood’schen Weltverschwörung gehört. Gut, dass wir wenigstens hier mal die Wahrheit sagen können!

 • auto acceptance insurance Humble TX

  You are looking glowing dear! Hmm yes funny how the carp weather appears when everyone wants to be doing outdoors activities isn't it? Hope you are having a fab time! Lady Cherry x

 • non owners auto insurance quotes San Francisco CA

  “Mom you don’t have a microwave, how am I supposed to make some soup?” I told him he would obviously have to revert to the cave man days, get a pot out and use the stove.Scary shit.

 • cheap auto insurance Maryville TN

  Please i want to express my biggest appreciation for this great article you have written. You are truly a terrific expert in this area. The important tips mean a lot toRed Bull Hats me in addition to my family. Please be aware that your kindness to share these tips with people like us during this difficult time has meant a lot to my family.

 • payless auto insurance Englishtown NJ

  This forum needed shaking up and you’ve just done that. Great post!

 • cheap full coverage auto insurance Winter Park FL

  That’s a cunning answer to a challenging question

 • low income auto insurance dmv Hammond LA

  FAB Cards.. I love the masking job on the Sea Card.. Perfect.. Just Perfect… and The Flower arrangement.. Is just like I would believe it would be. … Under water.. What a Great idea.. To combine those two stamps.. And The result is FAB…And the hAnglAr card is so Cute.. I love your coloring.. And the strong Pink flowers are Beautiful.. Gorgeous Papers too… I think it is Beautiful.. :o)..

 • affordable car insurance Wooster OH

  Did you read Beth’s new blog from today? So cool if you can mix some precious old hymns with new songs. What is it about the old hymns that strike such a chord in our hearts. Do you feel the same? Karen

 • auto insurance quotes Baldwin Park CA

  Clearly the Ministry of Banning Things is overstaffed. And how the hell can you ban something that hasn’t been invented yet? Or is this another thing the Chinese quietly invented without the rest of us noticing?Or maybe they are going to copy the intellectual property of time travel once it’s been invented by someone else, then return back in time (i.e. to now) and ban it, so that they can then claim to invent it themselves in the future?

 • cheap non owners insurance Gulfport MS

  Since non-round chainrings result in a non-uniform cadence (for a constant chain speed), proper determination of power from torque requires instantanous cadence determination. Do you know if they are doing this? Also I am very sceptical of “torque efficiency” metrics since body weight needs to be supported somewhere, and if I choose to support it on pedals that static contribution to force shouldn’t have any implication on metabolic efficiency. I’m curious what Rotor’s algorithm is.

 • cheap non owners insurance Newburgh NY

  Finding this post. It’s just a big piece of luck for me.

 • دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.

  ارسال دیدگاه