فاکتور های انتخاب سنگ ساختمانی مناسب

فاکتور های انتخاب سنگ ساختمانی مناسب

دوام سنگ که باید مهمترین عامل در انتخاب سنگ باشد ، اغلب مورد توجه قرار نمی گیرد .

بسیاری از ساختمان های گران قیمت وجود دارد که در انتخاب سنگ آنها به این موضوع توحه نشده و از این ناحیه متضرر شده اند .

فاکتورهای مهم و موثر در انتخاب سنگ ساختمانی مناسب

 

 عوامل مهم در انتخاب سنگ ساختمانی مناسب عبارتند از : قیمت ، رنگ ، دوام و مشخصات فنی .

 

2-3- دوام

 

دوام یک سنگ ساختمانی پایداری آن در مقابل تهاجم شیمیایی و عوامل هوازدگی است .

 

متاسفانه دوام سنگ که باید مهمترین عامل در انتخاب سنگ باشد ، اغلب مورد توجه قرار نمی گیرد .

بسیاری از ساختمان های گران قیمت وجود دارد که در انتخاب سنگ آنها به این موضوع توحه نشده و از این ناحیه متضرر شده اند .

از عوامل طبیعی که روی این موضوع اثر می گذارند ، ساخت ، بافت و ترکیب کانی شناسی را می توان نام برد .

موقعیت نصب سنگ در ساختمان و کاربرد آن نیز عامل دیگری است که روی دوام سنگ موثر است .

علاوه بر این ، شرایط آب و هوایی نیز بسیار مهم است .

در آب و هوای گرم و مرطوب ، هوازدگی شیمیایی و در آب و هوای سرد و خشک ، هوازدگی فیزیکی مؤثرتر است .

 

2-3-1- ساخت :

 

هر ضعفی در ساختار سنگ اثر تهاجم عوامل هوازدگی را سرعت می بخشد .

بنابراین سطوح درزه ها ، سطوح لایه بندی ،

سطوح گسل یا هر نوع شکاف ناشی از گسل یا چین خوردگی ( شامل ترکهای برشی ) همگی شرایط مناسب را برای تأثیر عوامل هوازدگی و یخبندان به وجود می آورند .

 

2-3-2- بافت :

 

سنگ ممکن است دارای دانه های هم اندازه از نوع درشت دانه یا ریزدانه ، یا دارای بافت پرفیری ( دانه های نامساوی ) باشد .

سنگهای درشت دانه زودتر از سنگهای ریزدانه گسیخته می شوند ، بخصوص به تغییرات دما حساس اند .

این نوع گسیختگی حداقل تا حدودی به علت تفاوت ضرایب انبساطی کانیهای سازنده سنگ مربوط می باشد .
سنگها همچنین ممکن است متراکم یا متخلخل باشند .

سنگ متراکم دیرتر از سنگ متخلخل متلاشی می شود .

سنگهای متراکم تقریبا غیرقابل نفوذند ، لذا عوامل هوازدگی نمی تواند سریعا عمل نماید .

از طرف دیگر ، سنگهای با تخلخل باز و مویین ، آب را به سادگی جذب می کنند و بر اثر یخبندان دچار ترک خوردگی می شوند .

 

2-3-3- ترکیب شناسی :

 

از آنجایی که کانیهای مختلف دارای مقاومتهای متفاوتی در برابر هجوم عوامل هوازدگی می باشند ،

طبیعی است که سنگها به دلیل دارا بودن کانیهای سازنده متفاوت ،

دارای مقاومتهای گوناگونی نیز در برابر هوازدگی اند و آنهایی که دارای کانیهای با مقاومت کمتر هستند ، زودتر بر اثر عوامل مختلف آسیب می بینند .

 

 

 

2-3-3-1- کانیهای مضر :

 

برخی از کانیهای مشخص ( سولفورهای آهن ) را می توان در کلیه شرایط به عنوان کانیهای مضر در نظر گرفت ،

در حالی که برخی از کانی های دیگر ، مانند میکا فقط در مقادیر زیاد و در برخی از سنگها مانند ماسه سنگها و مرمرها مضر هستند .

یکی از علل تغییر رنگ در سنگها که کمتر مورد توجه قرار می گیرد ، وجود کانیهای ناپایدار است که به سهولت به کانی دیگری تبدیل می شوند ،

این کانیها اغلب از نوع سولفورهای آهن بوده ، در مجاورت رطوبت اکسیده شده و به هیدروکسید تبدیل می شوند که نتیجه آن لکه دار شدن سنگ است .

 

مهمترین کانیهای مضر به شرح زیر می باشند :

 

فلینت یا چرت :

 

این واژه اشاره به شکلهای آمورف سیلیس دارد ،

که قطعاتی را در بسیاری از سنگ آهک ها تشکیل می دهد . در صورت وجود این کانی ، چند مشکل ممکن است به وجود آید .

اول اینکه این کانی خیلی سخت تر از کانیهای همراه است و هنگام برش ایجاد مشکل می نماید .

دوم در برابر هوازدگی بسیار مقاومتر است ، لذا باعث ایجاد نمایی آبله رو در سطح هوازده سنگ می شود .

 

سوم اینکه وقتی سنگ در معرض هوازدگی قرار می گیرد احتمالا از قسمتی که چرت جانشین می شود شکاف بر می دارد

  نمونه هایی از این قبیل در پلهایی که از سنگ آهک های چرتی ساخته شده اند ، دیده شده است .

 

میکا :

 

نوعی کانی فراوان در بسیاری از گرانیتها ، گنایسها ، ماسه سنگها و ماربل است .

برای گروه گرانیت ، میکا جز مضری به شمار نمی آید مگر اینکه تجمع موضعی ایجاد نموده باشد که در این صورت نمای بدی به سنگ خواهد داد .

در گنایسها خیلی کم پیش می آید که میکا مضر باشد ،

مگر اینکه مقدار آن آنقدر زیاد باشد که یک ساختار شیستی به وجود آید و باعث مزاحمت در برش آن به ابعاد مناسب شود .

در ماسه سنگها اگر مقدار میکا کم و دارای توزیع پراکنده باشد ضرری ندارد ،

اما اگر مقدار آن زیاد و در امتداد لایه بندی تمرکز یافته باشد ، باعث خردشدگی سنگ در این نقاط بر اثر  یخبندان های متوالی خواهد شد .

 

میکا همچنین به عنوان یک کانی فرعی در بسیاری از سنگ آهک های بلوری یا ماربل ها وجود دارد .

در اینها میکا ممکن است به شکلهای پراکنده ، متمرکز یا به صورت نواری وجود داشته باشد .

دانه های پراکنده اگر کم باشند چندان مزاحمتی ایجاد نمی نمایند ، اما در دو حالت دیگر ، میکا نه تنها باعث ایجاد مشکل در صیقل یکنواخت سنگ می شود 

بلکه اغلب سنگ را در برابر تهاجم هوازدگی تضعیف می نماید به طوری که سنگ به شکل بدی سوراخ سوراخ شده یا حتی پوسته پوسته می شود .

در برخی از ماربل ها که در معرض شرایط سخت قرار بگیرند احتمالا در خلال چند سال اول پس از نصب سنگ ، از شکل خواهند افتاد .

 پیریت :

 خیلی از سنگهای ساختمانی دارای حداقل مقادیر اندکی از این کانی هستند .

پیریت بر اثر هوازدگی به علت اکسیداسیون و هیدراکسیون به لیمونیت تبدیل می شود .

مقادیر اندک این کانی با توزیع پراکنده آسیبی به سنگ نمی زنند ، اما اگر مقدار آن زیاد باشد یا این که به صورت متمرکز وجود داشته باشد ،

تغییر پیریت به لیمونیت باعث ایجاد حفره هایی در سنگ می شود .

علاوه بر این ، لیمونیت در سطح نمایان سنگ اغلب با آب شسته می شود و روی سطح سنگ ایجاد آبله می نمایند .

به علاوه با تجزیه پیریت ، مقداری اسید سولفوریک تشکیل می شود که اگر سنگ حاوی کربناتها باشد ، مورد تهاجم اسید آزاد شده قرار می گیرد .

 

وقتی پیریت به سولفات آهن تغییر می کند ، سولفات تولید شده به سادگی محلول بوده و به وسیله تبخیر رطوبت به سطح سنگ منتقل می شود و باعث ایجاد شوره زدگی در سطح سنگ می شود .

البته تمام شووره های موجود در سطح سنگ را نمی توان به این علت نسبت داد .

 

اگر مقدار پیریت کم بوده و به طور پراکنده در سنگ موجود باشد ، آسیبی به سنگ نخواهد زد ,

اما تغییر پیریت به لیمونیت موجود ایجاد یک رنگ زرد ملایم در سنگ خواهد شد ،

البته در اینجا باید گفت که کربناتهای آهن نیز بر اثر هوازدگی به لیمونیت تبدیل می شوند .

 

بر اساس مطالب فوق بایستی از مصرف سنگهایی که دارای مقادیر قابل توجهی از پیریت هستند به عنوان سنگ ساختمانی اجتناب کرد .

 ترمولیت :

 یک کانی نوع آمفیبول با رنگ سفید تا سبز کمرنگ ( بسته به مقدار آن موجود در آن ) است که در برخی از سنگ آهک های ناخالص دگرگونی و معمولا به صورت مجموعه های الیافی با جلای ابریشمی مشاهده می شود و

در صورت قرار گرفتن در معرض هوازدگی ، به مواد رسی با رنگ سبز مایل به زرد تبدیل می شود .

این مواد ثانی سریعا از روی سنگ قابل شست و شو بوده ، در نتیجه حفره هایی در سطح سنگ به وجود می آید .

اندازه قطعات ترمولیت در برخی از سنگها به حدود چند سانتی متر می رسد .

 

2-3-4- عوامل مؤثر در عمر مفید سنگ ساختمانی :

 

بسیاری از سنگهای ساختمانی بر اثر استخراج نادرسیت هدر می روند .

استفاده از مواد منفجره یا استفاده نامناسب از امته های حفاری ممکن است منجر به ایجاد ترکهایی در سنگ شود .

ممکن است برخی از ترکها میکروسکوپی باشند ، اما حتی در این مقیاس نیز باعث نفوذ عوامل تخریب و در نتیجه تلاشی سنگ می شوند .

 

در مورد سنگهای لایه لایه فرآوریهایی از قبیل برش و صیقل از جهت سطوح موازی لایه بندی صورت گیرد .

اگر در مراحل استخراج ، ساب و صیقل سنگ نیز بیدقتی شود ، سبب ایجاد ترک ، درزه در سنگ می شود در نتیجه پدیده هوازدگی سریع خواهد شد .

 

 • – سنگ انتخابی باید از هر گونه درزه ، ترک ، شکاف یا سایر نقاط ضعف عاری باشد . 

 • – سنگ را باید قبل از انتخاب آزمایش کرد . آزمایشهای مورد نیاز بر اساس کاربرد سنگ باید تعیین شوند .

 • – قبل از انتخاب سنگ باید آن را با مطالعات میکروسکوپی بررسی نمود و در صورت وجود مقادیر بیش از حد کانیهای مضر و ناپایدار به صورت تجمعی از به کار بردن آنها در ساختمان پرهیز نمود . 

 • – تراکم یک سنگ لزوما تضمین کننده دوام آن نیست .

 •   سنگهای با مقدار جذب آب زیاد فقط در نواحی خشک استفاده شوند .

 •  سنگهای با تخلخل خیلی زیاد نباید در اقلیم های سرد و مرطوب استفاده شوند

 •  در شرایط خاص جهت محافظت سنگ می توان از پارافین یا مواد مخصوص استفاده نمود .

 •  آزمایش مقاومت در یخبندان برای سنگهایی که در مناطق سرد به کار می روند ضروری است .

 •  طراح برای این آزمایش باید تعداد دوره های لازم یخبندان را با توجه به محل کاربرد تعیین نماید .

 

 • در محیط هایی که با گازها و مواد شیمیایی سر و کار دارند باید دوام سنگ موردنظر در برابر این مواد با آزمایش بررسی شود .

  کلا سنگهای آهکی و ماسه سنگهایی که سیمان آنها از نوع آهکی باشد ، نسبت به این محیط ها پایداری کمتری دارند .

 -2- رنگ :

 

این عامل بیشتر از دید معماران مهم است ، اگرچه مهندسان نیز حتما روی رنگ سنگ نظر دارند .

معمولا رنگهای روشن نسبت به رنگهای تیره ترجیح داده می شوند .

این موضوع خصوصا در سنگهای آهکی مهمتر است زیرا

اکثر رنگهای تیره سنگهای آهکی در نمای بیرون ساختمان بر اثر نور خورشید و آلودگی هوا دوام ندارد .

رنگ سنگ از ویژگیهایی است که از نظر اقتصادی نیز بسیار مهم است .

سنگهایی با رنگ سبز ، لاجوردی و قرمز که کمیاب هستند دارای ارزش بیشتری می باشند .

گاهی فاصله دید در تشخیص رنگ سنگ اهمیت دارد .

یک گرانیت با دانه بندی متوسط که دارای فلدسپاتهای صورتی است ، در فاصله دور با این ویژگی دیده نخواهد شد .

همچنین یک قطعه چند رنگ از آن ، در فاصله دور به صورت تک رنگ در خواهد آمد .

بنابراین باید تک رنگ یا چند رنگ بودن سنگ را در فاصله ای حدود 20 تا 50 سانتی متر از چشم موردنظر قرار داد .

 

رنگ سنگهای آذرین و دگرگونی سیلیکاتی در ارتباط با رنگ فلدسپاتهای تشکیل دهنده است

که برحسب نوع آن می تواند رنگهای صورتی ، کرم ، قرمز ، سبز و سفید را به خود بگیرد .

 

در سنگهای رسوبی ، کانیهای اصلی معمولا بیرنگ هستند ( مانند کوارتز و کلسیت )

اما وجود مقدار اندکی از ناخالصی ها باعث رنگی شدن این سنگها می شود که از مهمترین آنها کربن و اکسیدهای آهن است .

رنگهای سیاه و آبی بر اثر وجود کربن آلی و رنگهای سبز و قرمز و زرد می تواند

بر اثر وجود اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن به شرح زیر به وجود آید :

 

ثبات رنگ سنگها یکی از ویژگیهای مهم و کاربردی آنهاست .

رنگ بعضی از سنگها تغییر می کند و آنهایی که از مواد آلی ( خاکستری و سیاه ) تشکیل یافته اند ،

تغییرات بیشتری خواهند داشت .

رنگ سیاه یک گابرو با وجود کانیهای پیروکسن با دوام است ،

اما رنگ سیاه سنگ آهک که دارای مواد هیدروکربور می باشد با دوام نیست .

 

رنگ صورتی یک گرانیت حاصل از فلدسپاتها با دوام است ،

اما رنگ سبز ماسه سنگ اگر بر اثر وجود ترکیبات آهن باشد بادوام نخواهد بود.

 

ثبات رنگ سنگ بستگی به مکانی که سنگ در آن به کار می رود دارد .

سنگ آهک سیاه اگر در داخل ساختمان به کار رود ، رنگ آن برای مدت زیادی تغییر نمی کند

اما اگر در بیرون در معرض شرایط جوی خاص مخصوصا با رطوبت زیاد قرار بگیرد . تغییر رنگ آن بسیار سریع رخ می دهد .

 

رنگ بعضی از سنگها وقتی که در معرض شرایط جوی قرار گیرند تغییر می کند وو یا حتی از بین می روود .

سنگ آهکهای خاکستری به مرور زمان سفید می شوند ، آهکهای سیاه به خاکستری یا خاکستری زرد کم رنگ میل می کند .

در ماسه سنگها و رس ها رنگ لاجوردی و سبز که بر اثر سولفور آهن به وجود می آید ،

به وسیله اکسیداسیون ابتدا به زرد مایل به سبز و سپس به زرد یا قرمز تبدیل می شود .

 

یکی از علل دیگر در تغییرات رنگ که کمتر مورد توجه قرار می گیرد

وجود کانیهای ناپایدار است که به سهولت به کانیهای دیگر تبدیل می شوند .

تغییرات رنگ در سنگهای سفید نیز رخ می دهد .

معمولا این سنگها کدر می شوند و بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی در مجاورت رطوبت لکه هایی در سطح آنها به وجود می آید .

فرسودگی این نوع سنگ ها بیشتر در شهرهای صنعتی و اقلیم های گرم و مرطوب پدید می آید ،

در صورتی که در هوای خشک و تمیز دوام این نوع سنگها بیشتر خواهد بود ،

کدر شدن سنگ در سطح آن یکنواخت نیست و در محل درزه ها و حفره ها بیشتر است .

 

از علل دیگر تغییر رنگ در سنگها

شورده زدگی است که به صورت لکه های سفید رنگ سطح آن را می پوشاند .

این لکه ها معمولا از ذرات کربنات کلسیم یا سولفات کلسیم تشکیل شده ، و گاهی با کلرورها و نیتراتها نیز همراهند .

 

شوره زدگی پیش از آنکه به نوع سنگ مورد استفاده مربوط باشد ، به بی توجهی در نصب آن برمی گردد .

نمکها در صورتی که تبخیر سطحی پیش آید روی سطح تشکیل بلور می دهند و چنانچه تبخیر در سطح زیرین پیش آید نمک در درون سنگ انباشته می شود .

 

تغییر رنگ سنگ به اهداف طرح و زیبایی آن آسیب می زند ، بنابراین باید در انتخاب سنگ به این نکات توجه کرد :

 

الف) به هنگام انتخاب سنگ موردنظر ، به کارکرد آن در ساختمانهای موجود با شرایط اقلیمی مشابه دقت شود .

معدنکاران و شرکتهای سنگبری که با سنگ موردنظر سر و کار دارند می توانند مشاوران خوبی در این زمینه باشند .

 

ب) اغلب سنگهای آهکی سیاه در بیرون ساختمان در معرض شرایط جوی و نور آفتاب تغییر رنگ می دهند .

 

ج) کانیهای ناپایدار حتی به میزان کم باعث تغییر رنگ می شوند .

پیش از انتخاب سنگ ، این موضوع را می توان به وسیله مطالعه پتروگرافی بررسی کرد .

 

د) صیغلی بودن سنگ به دوام رنگ آن کمک خواهد کرد .

 

2-1- قیمت :

 

قیمت سنگ ساختمانی به طور اهم به موارد زیر بستگی دارد :

 

الف) نوع سنگ و قابلیت کار روی آن ، خصوصا به لحاظ هزینه های استخراج و فرآوری

 

ب) قابلیت دسترسی به کانسار و نزدیکی به مسیرهای حمل و نقل

 

ج) تغییرات رنگ و بافت در سنگ و فراوانی آن

 

د) شرایط محلی

 

هر یک از عوامل فوق ممکن است بسته به شرایط حاکم بر بازار ،  سایر عوامل را تحت الشعاع قرار دهد .

 

 

منبع:انجمن سنگ

67 دیدگاه

 • Nephi

  Damn, I wish I could think of soenhtimg smart like that!

 • ou acheter cialis effet

  Dear all, noticed that I had left out some ingrediants and steps in the recipe, and I have amended it (highlight in purple colour). You should try it out, my son Lucas love this dish so much..

 • http://kopcialisbilligt.top/cialis-10-mg-pris.html

  This shows real expertise. Thanks for the answer.

 • bästa viagra piller att köpa

  I intend to lovingly challenge my elders to apply the morality they’ve taught me to all people, including Palestinians. Good luck. You will need it. It is one thing to oppose Zionism, but entirely another to challenge the tenet of the Chosen People.

 • http://kreditvergleichs.top/kreditrechner.html

  Ho ho, who woulda thunk it, right?

 • http://achatcialisenligne.top/cialis-et-pamplemousse-association.html

  I’m impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?

 • http://cialispreisvergleich.top/

  Thanks for being on point and on target!

 • http://pillenkaufenonline.top/viagra-original-preis.html

  Is it possible to communicate directly with the product developers?(perhaps by means of video?)Do you ever reply to comments? (That's where the whole INTERactive thing might live up to its name.)

 • affordable car insurance Chambersburg PA

  j’avais raté ce post et je le regrette bien : il est génial ! très bien vu. et même sans l’argument financier, j’avais fait mon choix (oups… j’oubliais le politiquement correct !)

 • best auto insurance in Tempe AZ

  Never seen a better post! ICOCBW

 • cheap non owners insurance High Point NC

  Most help articles on the web are inaccurate or incoherent. Not this!

 • us agency car insurance Cornelius NC

  А какую он должен видеть ошибку? RETI это обычная команда выхода из прерывания. Ты их можешь хоть на каждом углу ставить и компилятор не пикнет. Следить за правильностью выхода из прерывания задача программиста. У Тини12 стек аппаратный, всего на три уровня иÐ2000»Ð¸ около того.

 • affordable auto insurance Columbus OH

  Great hammer of Thor, that is powerfully helpful!

 • auto insurance quotes Fort Washington MD

  To deride and disrespect Derrida are two different things. Actually I found Jeff to be respectful of the recognized voices in the circular game of language theory, meaning I tried to bait him once when one of the leading feminist theorists passed away, further meaning he didn’t bite and pull your type of juvenile vilification when the honorable Ted Kennedy passed, he was respectful. Genuine intellects who forward differing opinions deserve a measure of respect. It’s our differences that make for honest debate, after all. Back to hooters and bitches.

 • low income car insurance dmv Tualatin OR

  alaaa..x seksi pun..korang je dengki…yg pmpuan nk marah2 x tentu psl…korang tu x confirm lg still virgin..ssh nk cari pmpuan melayu yg still virgi..tul x????

 • low income car insurance dmv Collinsville IL

  Alakazaam-information found, problem solved, thanks!

 • direct auto insurance Naugatuck CT

  Whoever wrote this, you know how to make a good article.

 • low income auto insurance dmv Concord NC

  Mighty useful. Make no mistake, I appreciate it.

 • car insurance Ontario CA

  If us little guys cannot have or carryguns, Why can these BIG SHOTS be protectedby many armed guards, with all kinds of weapons.How many of these folks would go out afterdark without their protectors near them. Have a Happy Day Doug

 • cheapest auto insurance Orangeburg SC

  Never seen a better post! ICOCBW

 • auto insurance Mesquite TX

  Free knowledge like this doesn’t just help, it promote democracy. Thank you.

 • low income auto insurance Centreville VA

  Enlightening the world, one helpful article at a time.

 • non owners car insurance quotes Battle Creek MI

  I’m not worthy to be in the same forum. ROTFL

 • low income car insurance Tarpon Springs FL

  Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

 • cheap full coverage car insurance Baytown TX

  Why does this have to be the ONLY reliable source? Oh well, gj!

 • best auto insurance in Castro Valley CA

  “just think if you could mix Carrie Underwood and Adele that would be Kacie Newton” well, heres the thing, you CANT mix underwood and adele…

 • http://pillenpreis.top/mit-zusammen-cialis-und-viagra.html

  Thank you so much Heather! What a blessing your mother is. Just what a mother is supposed to be, loving & giving to the Max. She gives the rest of us a level to shoot for. Also gives those who read this time to think on what we are thankful for. Thank you for sharing YOUR blessings.

 • http://cialis20mgpreise.top/cialis-preis-apotheke-deutschland.html

  IMHO you’ve got the right answer!

 • tomat viagra danmark

  What liberating knowledge. Give me liberty or give me death.

 • http://kopalakemedel.top/juridisk-viagra-online.html

  Finding this post. It’s just a big piece of luck for me.

 • http://generiekecialisbestellen.top/ervaringen-cialis-snoeien.html

  Just what the doctor ordered, thankity you!

 • http://comprarcialisbarato.top/cialis-dosis-europa.html

  Articles like this are an example of quick, helpful answers.

 • tadalafil 5mg kaufen

  absolutely pathetic!!!..and shameful!!.. That woman is definately going to be Paul Wellers downfall!!… Young TRASH…looking for a SUGAR DADDY!!.. … paul Weller..SHAME ON YOU!…I’m sure you’ve made your kids proud! and …i think your flame has gone OUT! IMHO

 • http://comprarcialisbarato.top/tomar-cialis-es-malo-tratamiento.html

  Holy shiznit, this is so cool thank you.

 • http://pilulespascher.top/acheter-viagra-ou.html

  Matt: After the draft “Don’t Get Mad””Get Even”The nine clubs who passed will see the huge mistake they made.Look forward to watching you play and WIN in the NFLMaggi.

 • http://medicamentosgenericas.top/viagra-donde-comprar-en-argentina.html

  All things considered, this is a first class post

 • cialis 200mg Preis

  Bwahaha, très bon et tellement vrai ! J’aime bien la chtite ride sur le front pour signaler que Sarko veut prendre l’air encore plus furibard que d’habitude

 • auto insurance Newport Beach CA

  Oh that must be so frustrating!! Unfortunately, they just seem to like the climate of our garden and do well. I don’t give them too much attention and I even managed to cut all the leaves off of one with some over-enthusiastic strimming and it still grew back. One piece of advice that I have been given is to remove some of the larger leaves in late autumn, as this allows the plant to produce more flowers the following season. X

 • auto insurance Rancho Santa Margarita CA

  Your post captures the issue perfectly!

 • affordable car insurance Kissimmee FL

  Keep on writing and chugging away!

 • low income auto insurance dmv Keller TX

  Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

 • auto insurance Hollywood FL

  Fräscht och färgsprakande nummer! Himla spännande att få kika in i Lisas hem och studio. Ett fint repotage man inte kan bli annat än glad och inspirerad av! Även badrumsspecialen bjöd på härliga gobitar! Att få vara tillsammans med Lisas taxar vore toppen!

 • cheapest car insurance Stockbridge GA

  Lucy – you made me laugh! Dang I already downloaded and paid or I could join the ranks of the corrupt and cynical. I loved Corrections and am saving Freedom for a long plane trip in November.

 • cheap non owners insurance in Normal IL

  You are my hero! I would have had to consume so much Valium and booze to get through that day that I would have had to have a nurse and driver with me! You rock, Cous! Enjoy your happy place!!!! [ .fqkj{position:absolute;clip:rect(445px,auto,auto,488px);}approval ]

 • cheapest auto insurance in East Brunswick NJ

  I’m shocked that I found this info so easily.

 • best car insurance in Missouri City TX

  The paragon of understanding these issues is right here!

 • auto insurance quotes Macomb MI

  What's with the suspensions all over the place? Suspending someone for pointing out received death threats, but not suspending the people who did it is total crap. Reinstate Malasonja1!

 • auto insurance Kittanning PA

  We definitely need more smart people like you around.

 • car insurance quotes Mount Juliet TN

  Alvin scrive:Non sono mai stato “alla provincia” e non ho idea di dove sia.Uno straccio di indirizzo, una via, un numero civico, non ci stavano nel volantino?

 • cheap auto insurance quotes Westerly RI

  This information is off the hizool!

 • affordable auto insurance West Des Moines IA

  These are really impressive photos ! “The spinning wheel” in particular is breathtaking. Thanks for all the tips, I cannot wait to try them. I did not have much time to make photographs recently so I am gathering as much information and tips as possible and looking forward to next photo session.

 • auto insurance rates Chino CA

  Your answer was just what I needed. It’s made my day!

 • average car insurance rates in Sikeston MO

  Most help articles on the web are inaccurate or incoherent. Not this!

 • free auto insurance quotes Amelia Court House VA

  miri sier:skyll, brett, stapp!det er så viktig, jeg kjenner at jeg blir helt varm hver gang jeg tenker på det. nesten aggressiv. men hei, det var en fin post du skrev. du er kool, yo.

 • best auto insurance in Fort Lee NJ

  . It is obvious that for some reason,some whites prefer light-skinned blacks over darker skinned because for some reason they feel less threaten. Think about how they darken pictures of light skinned blacks on magazine covers to make them look threatening. Why I don't know and I think that it is a wrong assumption on their behalf. Whether they are light-skinned or dark-skinned should be obsolete.

 • cheapest auto insurance Sicklerville NJ

  Taking the overview, this post hits the spot

 • car insurance with no license in Gadsden AL

  I don’t think Jagger would buckle and I know Billy Jo wouldn’t. Imagine though if the creator of “Street Fighting Man” DID buckle. God save the queen and the king and all of us too should that happen.

 • http://immobilienkredit.club/immobilienkredit.html

  The truth just shines through your post

 • car insurance quotes Brentwood NY

  Thinking like that shows an expert at work

 • car insurance with no license in Wesley Chapel FL

  Superb blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally overwhelmed .. Any suggestions? Thank you!

 • car insurance rates Haverhill MA

  Once you get through a rainy season, it’s all gravy from there. I hope you do come back!! It’s a great place to live and discover a whole new side of yourself you never knew existed.

 • cheap car insurance Auburn AL

  Deepika anushka sonam even Rani al the Bollywood actresses wear short nd? skimpy clothes sometimes so why is it a big deal when Katrina wears it? People need to stop being jealous.

 • cheap full coverage auto insurance Toms River NJ

  Bummi: Visst är det! Tror jag var den enda förutom Xboxflickan & Nicke som hade med Bioshock 2 i topp-5 (på en tredjeplats och allt hos mig), illa! =P

 • full coverage car insurance Metairie LA

  Just think of all the tremendous amount of time, energy, effort and money spent on ways and means to kill one another. The Bible is SO accurate in descrbing mankind–fallen, sinful, right from birth even. There is something very sick and wrong with humankind

 • car insurance rates Albuquerque NM

  This has made my day. I wish all postings were this good.

 • low income car insurance dmv Victorville CA

  Yup, that’ll do it. You have my appreciation.

 • non owners auto insurance quotes Waynesville NC

  I have not been to Portugal, but it is calling to me. Greece, of course, is my favorite (me, who never returns to the same spot has been there 5 times.) And for food, I think Taiwan was tops.

 • دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.

  ارسال دیدگاه