شرکت صنایع فلزی استیل مات شیراز

اولین مخترع و تولید کننده اسکوپ سنگ نما توسط مهندس میرزایی عضو ببنیان ملی نخبگان ایران ثبت گردیده و شروع به تولید کرد

امید است در آینده نزدیک  با گسترس نمایندگی ها در ایران  بتوانند خدماتی در جهت صنعت کشور ارایه دهند.

شماره اختراع :13763

احتراما به استحضار می‌رسانم که اینجانب مخترع و مالک ثبت اختراع بست سنگ و سرامیک ( اسکوپ ) به شماره 45121 مورخ 86/9/3 میباشم و طبق قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری کلیه حقوق و بهره‌برداری به طور انحصاری برای اینجانب محفوظ است لذا اخطار میگردد هر گونه بهره‌برداری بدون رضایت اینجانب اقدام عامدانه محسوب میگردد و کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری ناشی از نقض حقوق اختراع بر عهده شماست و خسارت ناشی از اقدام شما از طریق مراجع قانونی مطالبه خواهد .

اسکوپ سنگ نما و سرامیک: قطعه ای از فلز یا غیره که پس از فرم دهی قسمتهای از آن با یک یا چند شیار زاویه دار با سنگ و سرامیک و قسمتی دیگر آن با بتن پشت سنگ درگیر شود ( رابط بین سنگ و بتن جهت مهار سنگ )   ثبت اختراع گردیده لذا چنانچه قطعه ای با هر طرحی این این وظیفه را دارا باشد جزو لاینفک اختراع اینجانب می باشد.

 

اسکوپ
اسکوپ