شرکت صنایع فلزی استیل مات شیراز

اولین مخترع و تولید کننده اسکوپ سنگ نما در سال  86 توسط مهندس میرزایی عضو ببنیان ملی نخبگان ایران ثبت گردیده و شروع به تولید کرد

امید است در آینده نزدیک  با گسترس نمایندگی ها در ایران  بتوانند خدماتی در جهت صنعت کشور ارایه دهند.

شماره اختراع :13763

 

اسکوپ
اسکوپ